Izdelki iz zelenjave

Na naši kmetiji na ekološki in trajnostni način pridelujemo zelenjavo. Zemlje ne orjemo ampak samo plitvo obdelujemo. S tem omogočamo življenje mikroorganizmom in deževnikom v tleh. Tako pridelana zelenjava je bolj polna hranil. Za vas pripravljamo tudi nove »zero waste« izdelke iz zelenjave..spremljajte nas.